Historia

                                     HISTORIA


Christinas pappa Roland Persson var redan under tidiga år en mycket målinriktad man. Han skulle bara bli båtbyggare. Alla lov och ledig tid tillbringade han på Orust och då hos Tore och Ante Larsson i Kungsviken och hos Erik Olsson i Dalby. Den kunskap han snappade upp där omsattes i ekor som byggdes under en presenning på gården.    Tidigt 50-tal flyttade sedan Roland till Orust och började jobba hos Tore.


Efter några år bytte han arbetsgivare och började hos Gustav Johansson - Henåns Båtbyggeri - nuvarande Gustavs skjul i Henåns hamn vid Najadvarvet. Gården på Rixö skulle rivas och Roland som var en handlingens man flyttade delar av den och byggde upp sitt första varv beläget mittemot nuvarande Najadvarvet på Lundens industriområde. Här byggde han sin första och enda julle. Tyvärr brann varvet efter några år och verksamheten flyttade till Utgård några hundra meter västerut. I slutet av 60-talet gick sedan sista flytten till Kålvik. 


Det är nu alltså Christina och sonen Johnny som driver Lilla Kålviks Båtbyggeri. Ekor, roddbåtar och snipor lämnar nu varvet i en jämn ström, alla med Rolands mallar och kännetecken och för att sluta cirkeln har en Andunge från Tores mallar och en 25 fots julle blivit tillverkade.Källa: Västkustens Träbåtsförenings Akterspegeln  # 2